• Објекат "НАША РАДОСТ"

  • Маскембал 2013.год

  • Објекат "ДУГА"

  • Објекат "СРЦЕ"

  • Објекат "МАСЛАЧАК"

  • Колектив 2014.год

  • Маскембал 2013.год

 
 
По површини и броју становника, општина Пријепоље спада у веће општине Златиборског округа. Простире се на површини од 830 км и обухвата 92 насељена места. Број становника износи око 46.000. Од тога, у седишту општине живи око 17.000 становника.
 

slika prijepolja

 
 
Пријепоље је мултиетнички град. У њему живе Срби, Муслимани-Бошњаци, Црногорци и други народи. Има богату културну баштину коју чине манастир Милешева,Куманица и Давидовица који потичу из тринаестогвека и задужбина су Немањића.
 

        Manastir mileseva   Manastir kumanica   Manastir davidovica


 
Сахат кула подигнута је у шеснаестом веку по записима Е.Челебије.Најстарија  џамија у Пријепољу је Ибрахим- пашина  џамија коју је саградио  Ибрахим  паша  син  херцеговачког  субаше у шеснаестом
веку.

        dzamija vakuf   ibrahim pasina dzamija   sahat kula

 

 

Из предходно наведеног деца у Предшколској установи „М.Цвијовић“ се васпитавају у духу толеранције и упознавању различитости кроз свакодневне слободне и усмерене активности као и учествовање на разним манифестацијама које се организују у нашем граду.

Радно време

Радним даном од 07-17h

Викендом вртић не ради.

Адреса

Улица Санџачких бригада бр.9

31300 Пријепоље

Контакт

Централа тел. 033/713-951

Директор тел. 033/715-799